Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 458/90 και λειτούργησε για πρώτη φορά το Φθινόπωρο του 1990. Εδρεύει στα Γρεβενά στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 83. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 46 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 270 άτομα.