Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής υποστήριξης

Η Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής υποστήριξης της Σ.Μ.Υ.Α αντικατέστησε την Σ.Υ.Δ. 

Φοίτηση

Η εκπαίδευση αποτελεί τη βασική αποστολή της Σχολής και συνίσταται στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι ικανοί να φέρουν με επιτυχία σε πέρας την αποστολή τους ως μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι τρία (3) χρόνια και αποτελείται από τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επομένου.

Η Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής υποστήριξης της Σ.Μ.Υ.Α παρέχει στους σπουδαστές της την δυνατότητα επιλογής πέντε (5) Ειδικοτήτων κατά την φοίτησή τους στην Σχολή. Οι Ειδικότητες - Εξειδικεύσεις αυτές αποκτούνται µε το πέρας της Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης από τους Δοκίµους, µε τρόπο που ορίζεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Σχολής.
Κατά τον διαχωρισμό των Δοκίμων σε ειδικότητες λαμβάνονται υπόψιν η σειρά επιτυχίας τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, οι ανάγκες της Υπηρεσίας, η επιθυμία των Δοκίμων.
Οι Ειδικότητες που παρέχει η Σχολή στους Δοκίµους είναι :

  1. Στρατολόγος
  2. Μετεωρολόγος
  3. Αμύνης Αεροδρομίων
  4. Ταμιακός
  5. Πληροφοριών

Οι Ειδικότητες ακολουθούν το δικό τους Πρόγραµµα Εκπαίδευσης (Θεωρητικής & Πρακτικής) καθ΄ όλη την διάρκεια της φοίτησης.

Είμαι υπέρβαρος –η ή είμαι πολύ αδύνατος-η , θα τα καταφέρω με τα αγωνίσματα;

Είμαι υπέρβαρος –η ή είμαι πολύ αδύνατος-η , θα τα καταφέρω με τα αγωνίσματα;

Απολύτως σίγουρα .

Από το 1983 προετοιμάσαμε πολλά παιδιά με σοβαρά προβλήματα όσο αφορά τον σωματότυπο. Πολύ αδύνατα ή υπέρβαρα παιδιά, πολλές φορές ακραία έξω από τον Δείκτη Μάζας Σώματος που ορίζεται από τις Σχολές.

Πάντα με επιτυχία.