Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32 Κηφισιά.
Σε κάθε εκπαιδευτική σειρά ορίζεται Διοικητής και Υποδιοικητής της Σχολής Αρχιπυροσβεστών με απόφαση του κ Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών έχει ως κύριο σκοπό την δημιουργία καταρτισμένων και ικανών Υπαξιωματικών. Οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες εκπαιδεύονται σε επιχειρησιακά και διοικητικά θέματα. Στη Σχολή είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο ήδη υπηρετούντων  πυροσβεστικών υπαλλήλων. Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται είτε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά είτε σε αυτές των Βιλίων. Η λειτουργία της Σχολής δεν είναι τακτική αλλά συναρτάται με τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος σε Υπαξιωματικούς. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Αρχιπυροσβεστών αποτελείται κυρίως από έμπειρο πυροσβεστικό προσωπικό και διαλέκτες καθηγητές για την κάλυψη ιδιαίτερα εξειδικευμένων τομέων εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες πληρώνονται με το μισθολόγιο του βαθμού εισαγωγής τους.

Μέχρι σήμερα η διαδικασία εισαγωγής υπαγορευόταν από το π.δ. 168/03. Με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» επανακαθορίζονται η διαδικασία εισαγωγής, ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, καθώς και η βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων.

Ειδικότερα:

•  Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές.

•  Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών εισάγονται με εξετάσεις απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη. Η φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διαρκεί εννέα (9) μήνες. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

•  Οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και δύνανται να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου, μετά από προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Μαίρη Περπερή

Μαίρη Περπερή

Εξαιρετική δουλειά από όλη την ομάδα !!! Σκληρές και καλές προπονήσεις με καταπληκτικά αποτελέσματα . Μεσα σε έξι μήνες με βοήθησαν και στο αθλητικό κομμάτι αλλά και στην διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Η οργάνωση είναι καταπληκτική και το πρόγραμμα των προπονήσεων τεράστιο κάτι που μου έδωσε την δυνατότητα να συνδυάσω διάβασμα, προπονήσεις και σχολείο μέσα σε αυτή την δύσκολη χρονιά. Το ευχαριστώ είναι λίγο. Πραγματικά χαίρομαι για την συνεργασία μας !!!

Δείτε όλα τα testimonials