Ψυχομετρικές Δοκιμασίες

Η Ψυχομετρική Δοκιμασία, γίνεται από την προβλεπόμενη Επιτροπή αρμοδίων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (TESTS Προσωπικότητας) και προφορική, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τις Σχολές της Αστυνομίας. Η εξέταση περιλαμβάνει διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας, διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων, Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας. Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Ψυχομετρική Δοκιμασία

ψυχομετρικα
Είμαστε οι μόνοι που προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας με εξειδικευμένους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου για τις ψυχομετρικές εξετάσεις, τα tests προσωπικότητας και τα matrix tests.