Αθλητική Δοκιμασία

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:

1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).

2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).

3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλμ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Και για τις Σχολές της Αστυνομίας, δεν υφίσταται κανένας διαχωρισμός των ορίων επίδοσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Έτσι, τον Ιούλιο του 2005, απέτυχε στις Αθλητικές Δοκιμασίες το 90% των εξεταζομένων κοριτσιών (από τις 424 υποψήφιες που εξετάστηκαν, πέρασαν οι 43 και κόπηκαν οι 381 κοπέλες), τον Ιούλιο του 2009 απέτυχε το 82,25% (από τις 338 υποψήφιες, πέρασαν οι 60 και απέτυχαν οι 278) και τον Ιούλιο του 2010 απέτυχε το 80,86% των εξεταζομένων κοριτσιών (από τις 418 υποψήφιες, πέρασαν οι 80 και κόπηκαν οι 338), αλλά και στα αγόρια η στάση των εξεταστών έγινε αυστηρότερη.

Εμείς από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε απέναντί σας, δηλώνοντάς σας ότι η εμπειρία των 35 ετών που διαθέτουμε έχοντας προετοιμάσει περισσότερους από 5.650 υποψηφίους, το ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμά μας, καθώς και η επιτυχία όλων των παιδιών μας (σε ποσοστό 100% !), αποτελούν την εγγύηση και για τη δική σας επιτυχία.

Άλλωστε, είμαστε οι μόνοι που σας καλύπτουμε με συμβόλαιο επιστροφής χρημάτων, τώρα μάλιστα στο τριπλάσιο, ακριβώς γιατί είμαστε σίγουροι για την επιτυχία σας.

Όταν είσαι σίγουρος για την δουλειά σου δεν φοβάσαι να εγγυηθείς γι' αυτήν.

σ.σ.: Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τα Λύκεια, τονίζει συγκεκριμένα ότι “Οι υποψήφιοι, για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί”.

  Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον, η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της.

 Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες έχουν δηλώσει, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν να την παραλάβουν και να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνο θα ορίσει. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της 23 ανωτέρω βεβαίωσης από τον Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στην οποία θα παρουσιασθούν.  Η διαδικασία χορήγησης θα καθοριστεί λεπτομερώς με την απόφαση καθορισμού του προγράμματος των προκαταρκτικών εξετάσεων.