Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Σ.Ν.Δ.

ΣΝΔ

Η Σ.Ν.Δ. είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) και παρέχει ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου. Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στο Χατζηκυριάκειο του Πειραιά.

Αποστολή  

Η Σχολή παρέχει στους Ν. Δόκιμους ευρεία ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση με σκοπό να διαμορφώνει νέους αξιωματικούς με υψηλή κατάρτιση σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά και ναυτικά γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.