Βάσεις

Γενικό Λύκειο

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Σ.Ν.Δ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2020 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Γενική Σειρά 16.175 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.650 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μάχιμοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 811
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Γενική Σειρά 16.700 2ο 816
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.500 2ο 816
Σ.Ν.Δ Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 816

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2020 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Μ.Υ.Ν Γενική Σειρά 14.600 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 13.125 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 864

 

 

ΕΠΑΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν
Σχολή Κατηγορία Βάση 2020 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Μ.Υ.Ν Γενική Σειρά 16.935 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/α 16.555 2ο, 4ο 864
Σ.Μ.Υ.Ν Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 864