Βάσεις

Γενικό Λύκειο

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 Σχολή Ικάρων Σ.Ι.
Σχολή Κατηγορία Βάση 2021 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Ι. Ιπτάμενοι Γενική Σειρά 16.994 2ο 821
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.765 2ο 821
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 821
Σ.Ι. Μηχανικοί Γενική Σειρά 18.557 2ο 826
Σ.Ι. Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.095 2ο 826
Σ.Ι. Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 826
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Γενική Σειρά 17.830 2ο 827
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.339 2ο 827
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 827

 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α
Σχολή Κατηγορία Βάση 2021 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 15.916 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.154 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γενική Σειρά 16.831 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.857 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 879
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 17.775 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.506 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β 11.301 2ο, 4ο 880

 

 

ΕΠΑΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α
Σχολή Κατηγορία Βάση 2021 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 18.465 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.410 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γενική Σειρά 18.950 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.660 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 879
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 19.160 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.635 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 880