Βάσεις

Γενικό Λύκειο

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 Σχολή Ικάρων Σ.Ι.
Σχολή Κατηγορία Βάση 2020 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σ.Ι. Ιπτάμενοι Γενική Σειρά 16.875 2ο 821
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.425 2ο 821
Σ.Ι. Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β 8.925 2ο 821
Σ.Ι. Μηχανικοί Γενική Σειρά 18.250 2ο 826
Σ.Ι. Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.700 2ο 826
Σ.Ι. Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 826
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Γενική Σειρά 17.500 2ο 827
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.425 2ο 827
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 827

 

 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α
Σχολή Κατηγορία Βάση 2020 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 15.375 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 13.975 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γενική Σειρά 16.400 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.850 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 879
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 17.025 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 16.675 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 880

 

 

ΕΠΑΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α
Σχολή Κατηγορία Βάση 2019 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 18.065 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.650 2ο 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γενική Σειρά 18.680 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.375 2ο 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο 879
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γενική Σειρά 18.980 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.465 2ο, 4ο 880
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2ο, 4ο 880