Ψυχικά Νοσήματα

Ψυχωτικές διαταραχές σε ύφεση ή όχι, με ανταπόκριση στη θεραπεία ή όχι, οργανικό ψυχοσύνδρομο, διαταραχές προσωπικότητας, νευρωτικές διαταραχές, διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων, χρήση παράνομων ουσιών, ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, βαρεία-μέτρια-ελαφρά νοητική υστέρηση, δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, διαταραχές συμπεριφοράς, τικ, βατταρισμός, τραυλισμός, υπνοβασία, ενούρηση, εγκόπρηση, διαταραχές προσαρμογής με αγχώδες, δυσθυμικό, καταθλιπτικό ή μικτό συναισθημα.