Παθήσεις Ουροποιογεννητικού

Νεφρεκτομή, μονήρης συγγενής νεφρός, τραυματικές βλάβες ενός ή των δύο νεφρών, νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, οξείες νεφρίτιδες, σπειραματονεφρίτιδες, λευκωματουρία, αιματουρία, νεφρική γλυκοζουρία, λιθίαση νεφρών, υδρονέφρωση, χρονία πυελονεφρίτις, ανωμαλίες νεφρών ή ουρητήρων, βλάβες νεφρικών αγγείων, κακοήθη νεοπλάσματα νεφρών, πολυκυστικοί νεφροί, νεφροσωληναριακή οξέωση,αγγειΐτιδες,πορφύρα Henoch-Schonlein, σ.Barter, σ.Fanconi, νεφρογενής άποιος διαβήτης, IgA νεφροπάθεια. Εκστροφή, συγγενείς ή επίκτητες βλάβες, τραυματικές βλάβες, κυστεκτομή, λίθοι, θηλώματα, νευρογενής κύστη.

Ειδικότερα για τους Άνδρες: Επισπαδίας, υποσπαδίας, στενώματα  ουρήθρας ,ερμαφροδιτισμός ή έλλειψη πέους, χρωματοσωμικές ανωμαλίες έξω γεν.οργάνων, απώλεια ή ατροφία όρχεων, κρυψορχία ή εκτοπία όρχεος, συγγενής ή επίκτητη έλλειψη όρχεος, ελεφαντίαση οσχέου, ύπαρξη ενθεμάτων.