Ενδοκρινικές Παθήσεις

Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες ενδοκρινών με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
Νανισμός, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι ή ΙΙ, νεοπλάσματα θυρεοειδούς, υποπαραθυρεοειδισμός, επινεφριδική ανεπάρκεια, αφαίρεση ενός επινεφριδίου, υπεραλδοστερινισμός, φαιοχρωμοκύττωμα, ιδιοπαθής μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, άποιος διαβήτης, υποφυσιακή ανεπάρκεια, υπερπρολακτιναιμία, σύνδρομοCushing, αδενώματα επινεφριδίων ενεργά.