Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ποια η ελάχιστη βάση εισαγωγής και πως διαμορφώθηκε

19 Ιουλίου 2021

Όπως εδώ και σχεδόν 40 χρόνια ενημερώνουμε γονείς, παιδιά - υποψηφίους για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων που πετυχαίνουν οι υποψήφιοι ανά την Ελλάδα είναι το 8,5 με άριστα το 20. Η βαθμολογία των αγωνισμάτων είναι υπέρμετρα αυστηρή. Θυμίζουμε οτι πριν πέντε χρόνια το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας το παραπάνω άλλαξε προς το ευνοϊκότερο τη βαθμολογία στα αγωνίσματα των δρόμων (400 μέτρα αγοριών και 200 μέτρα κοριτσιών). Ο συντελεστής που τα  Τ.Ε.Φ.Α.Α. όρισαν για φέτος 0,7, άρα η ελάχιστη βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε: 0,7 x 8,5 = 5,95.

εβε

Ακόμη λοιπόν και αν ένας υποψήφιος ''έπιασε'' τα μόρια εισαγωγής (βάση) μόνο από τα γραπτά , δεν θα εισάγεται εφόσον δεν έβγαλε στα αγωνίσματα μέσο όρο τουλάχιστον 5,95. Το 5,95 φαντάζει ως πολύ μικρό , όμως αν αναλογιστούμε οτι ο μέσος όρος βαθμολογίας των αγωνισμάτων που πετυχαίνουν οι υποψήφιοι ανά τη Ελλάδα είναι 8,5 με άριστα το 20 λόγω της αυστηρότητας της, τότε το 5,95 θα αφήσει έξω αρκετούς από την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Σε κάθε περίπτωση το μέτρο της Ε.Β.Ε. (ελάχιστη βάση εισαγωγής) είναι απόλυτα σωστό, με μόνη ένσταση οτι θα έπρεπε να κινείται σε πιο αυστηρά κατά την άποψη μας πλαίσια.

Μπορείτε να δείτε την πρόβλεψη της Ε.Β.Ε. από τον κ.Διαμάντη στις 7 Απριλίου που συνάδει απόλυτα με τα απότελέσματα των υποψηφίων φέτος.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τι σημαίνει ο συντελεστής Αγωνισμάτων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.;