Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τι σημαίνει ο συντελεστής Αγωνισμάτων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.;

7 Aπριλίου 2021

1) Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ορίζεται από την σχολή και από τον Μέσο Όρο των Αγωνισμάτων

2) Ο συντελεστής Αγωνισμάτων είναι 0.7

Αυτό σημαίνει ότι ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας και των τεσσάρων αγωνισμάτων όλων των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη χώρα, πολλαπλασιαζόμενος με το 0,7 μας δίνει τον ελάχιστο μέσο όρο που θα πρέπει να έχει πετύχει ο κάθε υποψήφιος για να μπορέσει να εισαχθεί, εφόσον θα "πιάσει" και την ελάχιστη βάση εισαγωγής της σχολής.

Παράδειγμα:

Πέρυσι ο μέσος όρος στα Αγωνίσματα Αγοριών και κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη ήταν:

 

Σφαιροβολία: 4,93+7,78=12,71:2=6,355

Άλμα σε μήκος: 9,84+8,96=18,80:2=9,40

Δρόμος 400μ-200μ: 4,93+8,07=13:2=6,50

Κολύμβηση: 11,46+10,87=22,33:2=11,165

 

Άρα ο συνολικός μέσος όρος Αγωνισμάτων ήταν:

6,355+9,40+6,50+11,165=33,42:4=8,355

Πολλαπλασιαζόμενος ο Μ.Ο. 8,355 με τον συντελεστή (0,7 8,355Χ0,7.=5,8485 άρα 6) έχουμε την ελάχιστη βαθμολογία(6) Αγωνισμάτων που θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος για να μπορέσει να εισαχθεί, εφόσον θα "πιάσει" τη βάση της σχολής. Σε αντίθετη περίπτωση ακόμη και αν έχει γράψει 20.000 μόρια δεν δικαιούται να τη δηλώσει στο Μηχανογραφικό του.

3) Εφόσον λοιπόν πληροί τις προϋποθέσεις (1+2) τότε μπορεί να δηλώσει τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο μηχανογραφικό του και τότε πάμε για βάσεις (πάντα σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων)

 

 

 

μ.ο κατα αγώνισμα αγοριων 2019

μ.ο κατα αγώνισμα κοριτσιων 2019