Εκπαίδευση

Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση

Με την κατάταξη των Δοκίμων στη Σχολή αρχίζει η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση των νεοεισερχομένων Δοκίμων από την ιδιωτική ζωή στο στρατιωτικό περιβάλλον και το πνεύμα της Π.Α.

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι τρία (3) χρόνια και αποτελείται από τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Η εκπαίδευση αποτελεί τη βασική αποστολή της Σχολής και συνίσταται στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων, ώστε μετά την αποφοίτησή τους, να είναι ικανοί να φέρουν με επιτυχία σε πέρας την αποστολή τους ως μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε : Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική, Αθλητική.

Με την κατάταξη των μαθητών στην Σχολή εφαρμόζεται Πρόγραμμα Βασικής Στρατιωτικής εκπαίδευσης (ΒΣΕ) με σκοπό να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του Δοκίμου σε αξιόμαχο Υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και Ειδικό πρόγραμμα Αθλητικής εκπαίδευσης (ΑΕ) με σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της σωματικής διάπλασης του Δοκίμου.

Μετά την ολοκλήρωση της Β.Σ.Ε. και την ορκωμοσία των Δοκίμων, αρχίζει η Ακαδημαϊκή, η Στρατιωτική και η Αθλητική εκπαίδευση που διαρκεί όσο και η φοίτηση στη Σχολή.