Αθλητική Εκπαίδευση

Η Αθλητική εκπαίδευση διεξάγεται δύο (2) ημέρες την εβδομάδα διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ωρών ημερησίως. Η Αθλητική Εκπαίδευση αποσκοπεί στο να αναπτύξουν οι Δόκιμοι την φυσική και ψυχική αντοχή τους σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες και δυσκολίες, σε καιρό ειρήνης, έντασης και πολέμου, όπως το απαιτεί το Αεροπορικό πνεύμα. Η άθληση των δοκίμων συμπορεύεται με την Στρατιωτική Εκπαίδευση. Διοργανώνονται Εσωτερικά Πρωταθλήματα της Σχολής μεταξύ των Δοκίμων και δημιουργούνται αθλητικές ομάδες που εκπροσωπούν την Σχολή σε αθλητικές εκδηλώσεις, όπως σε αγώνες Σχολών Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και πρωταθλήματα της Π.Α. Στα πλαίσια της Αθλητικής Εκπαίδευσης γίνονται και Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης.

Καθημερινά στο ημερήσιο πρόγραμμα των κινήσεων της Σχολής, υπάρχουν και ώρες υποχρεωτικής και προαιρετικής μελέτης. Επιπλέον των μαθημάτων εκτελούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικά ταξίδια και διαλέξεις με θέματα εθνικού, στρατιωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.