Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η  Ακαδημαϊκή εκπαίδευση διεξάγεται το πρωί, έχει διάρκεια έξι (6) εκπαιδευτικές ώρες κι έχει σκοπό να παρέχει στους Δοκίμους γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της ειδικότητάς τους. Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα, ώστε τα μελλοντικά στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας να είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα και θετικά τις εξελίξεις του αεροπορικού όπλου. Διεξάγεται με την μορφή διδασκαλίας στην τάξη και ολοκληρώνεται με τις πρακτικές εφαρμογές στα εργαστήρια της Σχολής, καθώς και με τις πραγματοποιούμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στα πλαίσια της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης γίνονται επίσης:

  • Ενημερωτικές επισκέψεις σε Μονάδες της ΠΑ και των ΕΔ,
  • σε Κρατικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Υπηρεσίες,
  • Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης, για τρέχοντα εθνικά θέματα, θέματα ασφάλειας πτήσεων - εδάφους και υγιεινής,
  • Εκπαιδευτικά Ταξίδια

Υπάρχουν κοινά μαθήματα και μαθήματα ειδικότητας, καθώς επίσης πραγματοποιείται διαχωρισμός των Δοκίμων σε επίπεδα Αγγλικών και Γαλλικών για κάθε Τάξη, βάσει του επιπέδου γνώσεων τους.

 

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι μια γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου ή καλύτερα από την απόκλιση του από το ιδανικό βάρος.