Προοπτικές Εξέλιξης

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Σμηνία. Οι αποφοιτούντες Σμηνίες τοποθετούνται υποχρεωτικά στην ΑΒ Ελευσίνας, σε μοίρα μεταφορικών αεροσκαφών ως μέλη πληρώματος.

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι :

 • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το Βαθμό του Αντισμηνάρχου ή του Σμηνάρχου, εφόσον είναι απόφοιτοι Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται ένας απόφοιτος μπορεί να είναι :

 • Μοίρες Μεταφορικών Αφών ή άλλων τύπων αφών ανάλογα με τις απαιτήσεις της Π.Α.
 • Επιτελείο Πτερύγων Μάχης
 • Σχολή Ραδιοναυτίλων και λοιπά εκπαιδευτικά κέντρα και Μονάδες. 

Τα καθήκοντα που αναλαμβάνει είναι:

 • Υπεύθυνο μέλος πληρώματος αεροσκάφους
 • Βοηθός Γραφείου Ναυτιλίας Μοίρας μεταφορικών αεροσκαφών
 • Αξιωματικός Εκπαίδευσης Ραδιοναυτίλων Μοίρας
 • Αξιωματικός Γραφείου Ναυτιλίας, Χαρτών Μοίρας
 • Αξιωματικός Πληροφοριών, Επιχειρήσεων Μοίρας - Πτέρυγας – Σμηναρχίας
 • Εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά κέντρα και Μονάδες στα αντικείμενα ειδικότητας