Αθλητική Εκπαίδευση

Η Αθλητική Εκπαίδευση των μαθητών της Σχολής είναι πρωταρχικής σημασίας, συμπορεύεται με την Στρατιωτική Εκπαίδευση και συμβάλλει στη βελτίωση της σωματικής διάπλασης, καθώς και τη δημιουργία υποδομής για τη διατήρηση της σωματικής διάπλασης μετά την αποφοίτηση των μαθητών.

Με την Αθλητική Εκπαίδευση αναπτύσσεται παράλληλα η ψυχική αντοχή σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες και στερήσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

 Για τους παραπάνω λόγους η συνεχής βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μαθητών μέσω της Αθλητικής Εκπαίδευσης αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη της Σχολής. Τα προγράμματα της Αθλητικής Εκπαίδευσης έχουν σταδιακή εξελικτική δυσκολία και στοχεύουν, με την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών, στη σωστή σωματική διάπλαση και την αύξηση της δύναμης και αντοχής τους.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων της Αθλητικής Εκπαίδευσης, η Σχολή διαθέτει τα παρακάτω μέσα υποστήριξης:

 • Γήπεδο Ποδοσφαίρου
 • Στίβο Αθλητικών Αγώνων
 • Αίθουσα για Άρση Βαρών
 • Αίθουσα με πολυόργανα Γυμναστικής
 • Ανοικτό Γήπεδο Μπάσκετ – Βόλεϊ - Τένις
 • Κολυμβητήριο (Σχολής Ικάρων)

Στα πλαίσια της Αθλητικής Εκπαίδευσης γίνονται και Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι:

 • Φυσική Αγωγή,
 • Στίβος,
 • Γυμναστήριο,
 • Κολύμβηση,
 • Χορός,
 • Προετοιμασία Αντιπροσωπευτικών Ομάδων,
 • Εσωτερικά Πρωταθλήματα.

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτές τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις τάξεις της ΠΑ είναι 5 χρόνια.