Οπτικοακουστικά Μέσα

  • Computers
  • Video
  • Laptops
  • Τηλεοράσεις
  • Προβολικά μηχανήματα διαφανειών
  • Προβολικά Slides
  • Ηλεκτρονικά προβολικά (σύνδεση με Η/Υ - ΤV - VIDEO)
  • Επίσης η Σχολή είναι ενταγμένη στο Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο της Π.Α. μέσω του Διαδικτύου (Internet) στην ιστοσελίδα www.hafa.gr