Εργαστήρια

Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό :

  • Εργαστήριο Πληροφορικής
  • Computer Based Training
  • Εργαστήριο Μετεωρολογίας
  • Εργαστήριο Φωτοερμηνείας