Αθλητική Εκπαίδευση

Η αθλητική εκπαίδευση αποσκοπεί στο να αναπτύξουν οι Δόκιμοι την φυσική και ψυχική αντοχή τους σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες, στερήσεις και κακουχίες σε καιρό ειρήνης, έντασης και πολέμου, όπως το απαιτεί το Αεροπορικό πνεύμα. Στα πλαίσια της Αθλητικής Εκπαίδευσης γίνονται και Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή Αθλητικής εκπαίδευσης η Σχολή διαθέτει τα παρακάτω :

  • Γήπεδο Ποδοσφαίρου
  • Στίβο Αθλητικών Αγώνων
  • Αίθουσα Άρσης Βαρών
  • Ανοιχτά Γήπεδα Μπάσκετ – Βόλεϊ
  • Ανοιχτό Γήπεδο Τένις
  • Κλειστό Γυμναστήριο

Οι Δόκιμοι των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχόλης. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Ο χρόνος παραμονής στις τάξεις της Π.Α. μετά την αποφοίτηση είναι 5 χρόνια.

Παναγιώτης Ασαρίδης

Παναγιώτης Ασαρίδης

Ένας χρόνος γεμάτος άγχος και μεγάλου αγωνα τελείωσε με.επιτυχία! Και αυτό χάρις στην ομάδα του κ.Διαμαντή οι οποίοι όλο τον χρόνο αγωνίζονταν και αυτοί μαζί μας τόσο στα αθλήματα οσο και στην Ψυχολογία που παίζει σημαντικό ρολο! 
Εκτός από την εκπληκτική δουλειά που έκαναν στα αθλήματα ήταν εκεί να μας υποστηρίζουν και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες
Είμαι ευγνώμων που υπήρξατε προπονητες μου! Σας Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!

Δείτε όλα τα testimonials