Δικαιολογητικά που αναζητούνται από τις σχολές

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις εξετάσεις που αναζητούνται από τις σχολές

(1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση.

(2) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άνδρες).