Διάγραμμα Φοίτησης στις Α.Ε.Ν

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν.

Α) Οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Μετεωρολογία
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά

Καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως:

 • Ναυτιλία
 • Ευστάθεια Φορτώσεις
 • Διεθνείς Κανονισμοί
 • Επικοινωνίες
 • Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου
 • Ναυτικό Δίκαιο κ.λπ.

 

Β) Οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά

 

Καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως:

Θερμοδυναμική

Αντοχή Υλικών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα πλοίου

Ηλεκτρικές Μηχανές

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου κ.λ.π.