Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων - Π.Θ.

Ιστορικά

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. ιδρύθηκε το 1984 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1994. Αρχικά στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Ματσόπουλου και τον Ιούλιο του 1999 μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις των Καρυών.

Πως υπολογίζεται η μοριοδότηση των αγωνισμάτων;

Πως υπολογίζεται η μοριοδότηση των αγωνισμάτων;

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών αγωνισμάτων που πέτυχες, πολλαπλασιαζόμενος επί 200 που είναι ο συντελεστής, σου δίνει τα μόρια.

Παράδειγμα:

Σφαιροβολία: 11,50 μέτρα = βαθμός 14

Άλμα σε Μήκος: 5,50 μέτρα = βαθμός 15

Κολύμβηση 50 m: 32,50 sec = βαθμός 16