Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής - Δ.Π.Θ.

Ιστορικά

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973  και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Ονομάστηκε «Δημοκρίτειο» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης. Η διοίκηση του Δ.Π.Θ. έχει ως έδρα την Κομοτηνή, πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν σήμερα δύο Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα κατανεμημένα σε τέσσερις πόλεις – επτά στην Κομοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα όπου συνολικά φοιτούν περίπου 19.000 φοιτητές.