Πως γίνεται ο υπολογισμός στη βαθμολογία στα αθλήματα για Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οι υποψήφιοι των σχολών αυτών καλούνται να συμπληρώσουν ένα σύνολο μορίων μέσα από δύο διαφορετικά είδη εξετάσεων: τις γραπτές (στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα), συν τον προφορικό βαθμό και τις αθλητικές, σε τρία αθλήματα.

Proponisi taxititas

Το σημαντικό είναι ότι η επιτυχία των υποψηφίων εξαρτάται από τα μόρια που συλλέγουν στο σύνολο των εξετάσεων. Όσο υψηλότερη λοιπόν, είναι η βαθμολογία στα Αθλήματα, τόσο χαμηλότερη μπορεί να είναι στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Ανάλογα με τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε αυτά τα αθλήματα, οι υποψήφιοι λαμβάνουν επί πλέον μόρια (το μέγιστο 4000 μόρια), τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Η αύξηση των μορίων εισαγωγής, προσμετράται μόνο για τις σχολές των ΤΕΦΑΑ.
Ο τελικός βαθμός των πρακτικών δοκιμασιών προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών που συγκεντρώνονται στα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που έχουν επιλεγεί για εξέταση. Τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώνονται και προστίθενται στα μόρια των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων,προκύπτουν από το γινόμενο του τελικού βαθμού με το 200.

Παράδειγμα: Υποψήφιος που βαθμολογήθηκε
με 10 στην σφαίρα, 15 στο μήκος και 20 στο
κολύμπι θα έχει:
10 + 15 + 20 = 45 μονάδες
45 : 3 = 15 μέσο όρο
15 χ 200 = 3000 μόρια

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι καλούνται να υποβληθούν σε μία σειρά υγειονομικών εξετάσεων, όπου θα πρέπει να κριθούν κατάλληλοι από την αρμόδια επιτροπή προσκομίζοντας πιστοποιητικά μετά από παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εξέταση.

Πως υπολογίζεται η μοριοδότηση των αγωνισμάτων;

Πως υπολογίζεται η μοριοδότηση των αγωνισμάτων;

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών αγωνισμάτων που πέτυχες, πολλαπλασιαζόμενος επί 200 που είναι ο συντελεστής, σου δίνει τα μόρια.

Παράδειγμα:

Σφαιροβολία: 11,50 μέτρα = βαθμός 14

Άλμα σε Μήκος: 5,50 μέτρα = βαθμός 15

Κολύμβηση 50 m: 32,50 sec = βαθμός 16