Βάσεις Εισαγωγής

ΒΑΣΕΙΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2020
17.450 ΑΘΗΝΑΣ
17.116 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15.666 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
14.609 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
13.941 ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

 

 

ΒΑΣΕΙΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΠΑΛ 2020
17.069 ΑΘΗΝΑΣ
17.305 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16.600 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
16.391 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
15.865 ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)