Βάσεις Εισαγωγής

ΒΑΣΕΙΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2021
17.416 ΑΘΗΝΑΣ
17.180 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15.054 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
14.056 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
13.171 ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

 

 

ΒΑΣΕΙΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΠΑΛ 2021
18.565 ΑΘΗΝΑΣ
18.944 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17.825 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
17.696 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
16.859 ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)