Κατευθύνσεις

Ενώ το πτυχίο είναι ενιαίο, η κατεύθυνση ορίζεται από τα μαθήματα της ειδικότητας και από τα επιλεγόμενα μαθήματα από την Oμάδα 3.

Η κατεύθυνση «Αγωνιστικός αθλητισμός» περιλαμβάνει 22 ειδικότητες και αφορούν στον αγωνιστικό αθλητισμό

 Η κατεύθυνση «Αναψυχή, Αθλητικός Τουρισμός και Υγεία» περιλαμβάνει 4 ειδικότητες:

α) Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Αθλητικός Τουρισμός,

β) Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου (fitness),

γ) Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός και

δ) Ειδική Φυσική Αγωγή - Θεραπευτική Γυμναστική.

Η Κατεύθυνση θα δηλώνεται από τους φοιτητές στο τέλος του 4 ου εξαμήνου σπουδών.