Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Φ.Α.Α

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος λειτουργεί ως περιφερειακή βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και στεγάζεται στις νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κεντρικό κτίριο). Λειτουργεί με βάση τον κανονισμό που έχει ψηφισθεί από τη Γ.Σ του Τμήματος, προκειμένου να συμβάλλει στην εύρυθμη διακίνηση πληροφοριών και υλικού. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά ταξινομημένα με το σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC). Διαθέτει 5000 βιβλία ελληνικά και ξενόγλωσσα σε αντικείμενα της αθλητικής επιστήμης, καθώς και περισσότερες από 3500 μεταπτυχιακές διατριβές και διπλωματικές εργασίες.

Ο μεγαλύτερος όγκος των βιβλίων είναι στην αγγλική γλώσσα, αλλά υπάρχουν πολλά στην ελληνική και στη γερμανική γλώσσα. Επίσης, διαθέτει 54 τίτλους αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικών περιοδικών στα οποία είναι συνδρομητής

Sport Discus

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών αθλητικού περιεχομένου μέσω του Sport Discus. Πρόκειται για μια διεθνή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει υλικό από περιοδικά, βιβλία, συνέδρια, συμπόσια κ.ά. που έχουν σχέση με όλες τις πτυχές της αθλητικής επιστήμης. Δημιουργήθηκε από το Αθλητικό Κέντρο Πληροφορικής στο Οντάριο του Καναδά και συνεργάζεται με διεθνείς βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφοριών που είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Αθλητικών Πληροφοριών. Καλύπτει υλικό από το 1975 ως σήμερα σε αντικείμενα, όπως αναψυχή, φυσική αγωγή, αθλητιατρική, φυσιολογία της άσκησης, αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητική ψυχολογία, ιστορία της άθλησης, αθλητική προπόνηση, coaching, φυσική κατάσταση, βιοκινητική, εξοπλισμός και αθλητισμός για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.