Φοίτηση

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε οκτώ εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου. Σύμφωνα με το νόμο, το πρόγραμμα σπουδών είναι ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές  μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα σε όποιο εξάμηνο των σπουδών τους επιθυμούν (αρκεί το μάθημα να προσφέρεται στο συγκεκριμένο εξάμηνο). Ωστόσο, η παρακολούθηση των μαθημάτων στα συνιστώμενα εξάμηνα εξασφαλίζει την ομαλότερη δυνατή ροή του προγράμματος, τόσο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όσο και για το Τμήμα.

Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών σε ένα μάθημα αποφασίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες, ενδιάμεσες εξετάσεις, δοκιμασίες και τελική εξέταση. Οι εξετάσεις μπορεί να είναι γραπτές, προφορικές ή πρακτικές. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το πέντε.

Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται σε τρεις περιόδους: (1η) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, (2η) Ιουνίου και (3η) Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται την 1η και 3η περίοδο, ενώ τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου τη 2η και 3η περίοδο. Με την ολοκλήρωση οκτώ εξαμήνων σπουδών, οι φοιτητές δικαιούνται να εξετάζονται σε κάθε μάθημα και στις τρεις περιόδους.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και με γνώμονα τις μελλοντικές ανάγκες του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, αποφάσισε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές που θα εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και μετά, παρουσιάζεται παρακάτω.

Το πρόγραμμα αποτελείται από πέντε ομάδες μαθημάτων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία.

Ομάδα 1: Υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 15 μαθήματα που συνθέτουν τη θεωρητική βάση στην οποία πρέπει να στηριχθεί ο μελλοντικός γυμναστής.

Ομάδα 2: Υποχρεωτικά μαθήματα εφαρμογής, ή πρακτικά μαθήματα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 24 μαθήματα και περιλαμβάνει τη διδακτική της παιδαγωγικής γυμναστικής, τη διδακτική της Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, την αθλητική φυσικοθεραπεία, τους παραδοσιακούς χορούς και οκτώ από τα περισσότερο διαδεδομένα αθλήματα. Κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα διδάσκεται με τη μορφή πράξης και θεωρίας σε δύο εξάμηνα.

Ομάδα 3: Μαθήματα κατεύθυνσης. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 30 μαθήματα (16 μαθήματα για την κατεύθυνση αγωνιστικός αθλητισμός και 14 μαθήματα για την κατεύθυνση αναψυχή, αθλητικός τουρισμός και υγεία). Ο φοιτητής επιλέγει από τα προσφερόμενα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει 3 μαθήματα στο 5ο εξάμηνο και 3 μαθήματα στο 6ο εξάμηνο. Εφόσον ο φοιτητής/-τρια δεν παρακολουθήσει τα μαθήματα κατεύθυνσης στα εξάμηνα που διδάσκονται, θα μπορεί εκ νέου να τα παρακολουθήσει μόνο στο 9ο και 10ο εξάμηνο ως επί πτυχίω φοιτητής/-τρια.

Ομάδα 4: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 52 μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει 5 μαθήματα (2 θεωρητικά – 3 εφαρμογής). Ειδικότερα, επιλέγει 2 μαθήματα στο 4ο εξάμηνο (1 μάθημα θεωρητικό και 1 μάθημα εφαρμογής) και 3 μαθήματα στο 7ο εξάμηνο (1 μάθημα θεωρητικό και 2 μαθήματα εφαρμογής). Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο 7ο εξάμηνο αντιστοιχεί με 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και οι φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία δε χρειάζεται να παρακολουθήσουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής στο 7ο εξάμηνο (είτε θεωρητικά είτε εφαρμογής). Εφόσον ο φοιτητής/-τρια δεν παρακολουθήσει τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του 4ου εξαμήνου, θα μπορεί εκ νέου να τα παρακολουθήσει μόνο στο 7ο εξάμηνο.

Ομάδα 5: Μαθήματα Ειδικότητας. Κάθε φοιτητής - φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μία ειδικότητα, που αποτελείται από δύο 9ωρα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο του 4ου έτους.

Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί ως αθλητές, είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν την ειδικότητα του αθλήματός τους. Προκειμένου να παρακολουθήσει ένας φοιτητής μία ειδικότητα, θα πρέπει να έχει περάσει το 50% των θεωρητικών μαθημάτων κορμού. Από την τελευταία διάταξη εξαιρούνται οι εισακτέοι του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Συνολικά ο φοιτητής/-τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς πενήντα δύο (52) μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου του:

  • 15 υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα
  •  24 υποχρεωτικά μαθήματα εφαρμογής
  •  6 μαθήματα κατεύθυνσης
  •  5 μαθήματα ελεύθερης επιλογής
  •  2 μαθήματα ειδικότητας

Παύλος Σαμαράς

Παύλος Σαμαράς

Αν και περάσαμε μια δύσκολη χρονιά, η προσπάθεια δικαιώθηκε στο τέλος. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά και τον αγώνα των προπονητών που στάθηκαν δίπλα μου μέχρι και την τελευταία στιγμή με την ενθάρρυνση και την επικρότηση τους. Σας ευχαριστώ για την εμπειρία που μου χαρίσατε.

Δείτε όλα τα testimonials