Εργαστήρια

Τα εργαστήρια είναι μικρότερες ακαδημαϊκές μονάδες και λειτουργούν στο Τμήμα τα εξής εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής που εδρεύει στις νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κεντρικό κτίριο)
  • Εργαστήριο Αθλητιατρικής που εδρεύει στις Νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κεντρικό κτίριο)
  • Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας που εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κτίριο Ε)
  • Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών που εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κτίριο Δ)
  • Εργαστήριο Βιοκινητικής που εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κτίριο Α)
  • Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας που εδρεύει στις Νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κεντρικό κτίριο)
  • Εργαστήριο Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης  που εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κτίριο Γ)
  • Εργαστήριο Προπονητικής και Αθλητικής Απόδοσης που εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κτίριο Α)
  • Εργαστήριο Υγιεινής και Διατροφής Αθλουμένων που εδρεύει στις Νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θέρμη (κεντρικό κτίριο)

Νίκος Καλτσίδης

Νίκος Καλτσίδης

Μια ακόμη χρονιά έφτασε στο τέλος της.Η προσπάθεια όμως δεν τελειώνει ποτέ γιατι η ζωή είναι ένας δια βίου αγώνας.Ειναι ένα ποδήλατο το οποίο για να μπορέσει να ισορροπήσει θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση.Επισης είναι και ένα από τα πολλά μαθήματα που μου έμαθε ο Κύριος Γιάννης Διαμαντής ότι στην ζωή γενικά πετυχαίνει μόνο ο άνθρωπος που εργάζεται με ζήλο και υπομονή.Ο Κύριος Γιάννης Διαμαντής και η ομάδα του, Ο Χρήστος Γιουναν, ο Χρήστος Καλαμαρας, και ο Τάσος Σαχπατσιδης, δουλεύουν μεθοδευμενα με πρόγραμμα και οργάνωση δύο στοιχεία που αν συνδιαστουν με την θέληση του εκπαιδευομε

Δείτε όλα τα testimonials