Αποστολή

Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

  • Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
  •  Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
  • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα.
  •  Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Συχνές ερωτήσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πως βγαίνει η βάση των Τ.Ε.Φ.Α.Α.; 

Η βάση των Τ.Ε.Φ.Α.Α. φτιάχνεται από δυο πράγματα:

α) Μόρια γραπτών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

β) Μόρια αθλημάτων.