Προπτυχιακές Σπουδές

Η Σχολή και το ομώνυμο Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην «Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού». Όλοι οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ενιαία βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν:

α) Στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, στα γυμναστήρια και στους χώρους αναψυχής.

β) Στη διεύθυνση και εποπτεία γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και ως σύμβουλοι ή συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς.
Το ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σπουδών (ΠΠΣ) διαρκεί τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα, στη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται στη συμπλήρωση του-λάχιστον 120 διδακτικών μονάδων (ΔΜ) και 240 πιστωτικών μονάδων (ΠΜ) για την απόκτηση πτυχίου, και περιλαμβάνει:
• Υποχρεωτικά Μαθήματα,
• Κατ’ επιλογή Μαθήματα,
• Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα, τα οποία είναι μαθήματα επιλογής για όλους τους φοιτητές, αλλά καθίστανται υποχρεωτικά όταν αναφέρονται σε   Ειδικεύσεις,
• Πρακτική Εξάσκηση,
• Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

Διατροφολόγος

Διατροφολόγος
H σωστή διατροφή είναι ο απαραίτητος σύμμαχος για να μεγιστοποιήσει ο μαθητής την απόδοσή του, σωματική και πνευματική, ώστε να πετύχει το στόχο του, που δεν είναι άλλος από την σχολή που επιθυμεί!