Εργαστήρια

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συμμετέχει ενεργά στην έρευνα της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα εργαστήρια Εργοφυσιολογίας, Αθλητικής Βιομηχανικής, Αθλητιατρικής, Κινητικής Συμπεριφοράς -  Αθλητικής Ψυχολογίας,  Προσαρμοσμένης Σωματικής Δραστηριότητας και Φυσικοθεραπείας, συμμετέχουν πολύ ενεργά στην έρευνα. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές είναι διαθέσιμοι στους φοιτητές σε όλα τα εργαστήρια και η Σχολή έχει απευθείας σύνδεση με τους κεντρικούς υπολογιστές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Πόσοι είναι οι εισακτέοι στα Τ.Ε.Φ.Α.Α

Πόσοι είναι οι εισακτέοι στα Τ.Ε.Φ.Α.Α

Με βάση το Φ.Ε.Κ. του 2021