Αποστολή

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει ως αποστολή:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
  • Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει στο λαό την Αθλητική Ιδέα.
  • Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Αλεπάκη Νίκη

Αλεπάκη Νίκη

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στα σώματα ασφαλείας δεν πρέπει να ρισκάρουν τους κόπους χρονιάς με την ελλιπή  προετοιμασία τους για τις αθλητικές δοκιμασίες. Γι' αυτό θα πρέπει να απευθυνθούν στους καλύτερους. Ο κ.Διαμαντής μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες και πέρα από προπονητής να σταθεί ως δάσκαλος και καθοδηγητής στην απαιτητική χρονιά των Πανελληνίων.

Δείτε όλα τα testimonials