Τομείς Στρατιωτικής και Αστυνομικής Εκπαίδευσης

Ο τομέας στρατιωτικής  εκπαίδευσης περιλαμβάνει στρατιωτική και φυσική αγωγή όπως αυτές περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Ο τομέας της αστυνομικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Αστυνόμευση και ασφάλεια
  2. Λιμενική αστυνομία
  3. Επιχειρήσεις Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ.
  4. Επαγγελματική δεοντολογία
  5. Ναυτιλιακή ασφάλεια

 

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος;

Ο ορισμός Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι μια γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου ή καλύτερα από την απόκλιση του από το ιδανικό βάρος.