Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

Στην σχολή λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Τομέας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών
  α.Ηλεκτρονική
  β.Τεχνολογία ασύρματων συστημάτων
  γ.Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα
  δ.Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα
  ε.Εφαρμογές συστημάτων αυτοματισμού
 2. Τομέας ναυπηγικής και ναυτικής μηχανολογίας
  α.Ναυπηγία
  β.Ναυτική μηχανολογία
  γ.Ναυτικές μηχανές
  δ.Βοηθητικά συστήματα και δίκτυα πλοίου
  ε.Στοιχεία μηχανών
  στ.Μηχανολογικό σχέδιο
 3. Τομέας θερμοδυναμικής και μηχανικής ρευστών
  α.Θερμοδυναμική
  β.Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική
  γ.Μετάδοση Θερμότητας
  δ.Τεχνολογία καυσίμων και λιπαντικών
 4. Τομέας ηλεκτροτεχνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
  α.Ηλεκτροτεχνία
  β.Θεωρητικός και εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός
  γ.Θεωρίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων και εφαρμογές
  δ.Ηλεκτρολογικό σχέδιο
  ε.Εισαγωγή στις ηλεκτρικές συσκευές
  στ.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 5. Τομέας μαθηματικών
  α.Άλγεβρα
  β.Γεωμετρία
  γ.Μαθηματική ανάλυση
 6. Τομέας ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και διοίκησης
  α.Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
 7. Τομέας δικαίου
 8. Τομέας ναυτιλίας και θαλάσσιων επιστημών