Σχολείο Ανθυποπλοιάρχων Οικονομικών

ΦΕΚ 162Α/2001 και ΦΕΚ 153Α/2003

Στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή εισάγονται και Αξιωματικοί, απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Οικονομικού με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου (Ο) Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η εκπαίδευσή τους, η οποία δεν θεωρείται παραγωγική Σχολή, διενεργείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Λιμενοφυλάκων.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους ονομάζονται Ανθυποπλοίαρχοι (Ο) Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Καταληκτικός βαθμός της σταδιοδρομίας τους είναι ο βαθμός του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό καθορίζονται κάθε φορά σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη

Ελένη Παπαδοπούλου

Ελένη Παπαδοπούλου

Όταν η προσπάθεια συνάντησε την επιμονή ,μια ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ,….
….αυτή του ΔΙΑΜΑΝΤΗ!!!
….και οι 4 είστε ΥΠΕΡΟΧΟΙ ,πάνω απ’όλα , ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ!!!
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Δείτε όλα τα testimonials