Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας : συμπλήρωση Τεστ Προσωπικότητας

Τα Τέστ Προσωπικότητας είναι μια «ακτινογραφία» της ψυχής.

Δεν σχεδιάστηκαν για να αποκαλύπτουν τα αίτια μιας συμπεριφοράς (δηλαδή δεν εξηγούν), αλλά εντοπίζουν σημαντικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς.

Κατά τη συμπλήρωσή τους δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει την απάντηση που τον αντιπροσωπεύει καλύτερα, ωστόσο οι απαντήσεις μπορούν να ελεχθούν για την αλήθεια τους.

Στο παρακάτω παράδειγμα ο υποψήφιος έχει να επιλέξει στην 5βαθμη κλίμακα τι τον αντιπροσωπεύει καλύτερα :

πινακας

Σχεδίαση Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής

Σχεδίαση Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής

Η σχεδίαση Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής είναι μια διαδικασία με την οποία μπορούν να ανιχνευτούν συναισθηματικές δυσκολίες ή δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις ή η γενικότερη ψυχολογική κατάσταση του εξεταζόμενου και τις στάσεις και αντιλήψεις του απέναντι στα δύο φύλα.