Πολύ σημαντική εξέλιξη για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

3 Αυγούστου 2020

Μια σημαντική εξέλιξη για τους υποψηφίους της Πυροσβεστικης Ακαδημίας και του Λιμενικού σώματος δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο παιδείας σε ΦΕΚ, οι οποίες έντασσονται πλέον εκτός από το 1ο, 2ο και 4ο πεδίο και στο 3ο πεδίο κάνοντας εφικτή την πρόσβαση από όλα πλεόν τα επιστημονικά πεδία. Έτσι ενώ οι υποψήφιοι του 3ου πεδίου (Επιστημών Υγείας και Ζωής) έπρεπε να γράψουν πολλά μόρια για να εισαχθούν μόνο στις υψηλόβαθμες Σχολές της Σ.Σ.Α.Σ, πλέον έχουν την δυνατότητα να εισαχθούν και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος που αποτελούν σχολές μεγάλης κοινωνικής αποδοχής και σίγουρης επαγγελματικής αποκατάστασης, με βάσεις που ξεκινούν από 16.253 μόρια.

Για να δείτε το ΦΕΚ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΦΕΚ  

Πηγή: https://www.esos.gr/