Φυσιοθεραπευτής

Λάζος Αλέξανδρος

Λάζος Αλέξανδρος

επιστημονικά υπεύθυνος του εργαστηρίου φυσιοθεραπεία PHYSIOMED

απόφοιτος τμήματος Φυσιοθεραπείας των ΑΤΕΙΘ
Μετεκπαιδεύτηκε στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
- Manual therapy
- Mulligan concept

- Kinetic control - Human Movement Analysis 
- Clinical Yoga
- Clinical Pilates
- κινησιοθεραπεία
- Αθλητική μάλαξη 

- Λειτουργική μάλαξη 

Φυσιοθεραπευτήριο

Φυσιοθεραπευτήριο
Δίπλα στα παιδιά μας άρτια καταρτισμένοι και έμπειροι επιστήμονες έτοιμοι να λύσουν κάθε πρόβλημα.