Δεκτοί Υποψήφιοι και Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2019

5 Iουνίου 2019

Δημοσίευση Προγράμματος Προκαταρκτικών Εξετάσεων και Δεκτών Υποψηφίων για την εισαγωγή σπουδαστών σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ για το ακαδ. έτος 2019-2020

 

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (σε ποιαομάδα ανήκετε- πότε παρουσιάζεστε - που παρουσιάζεστε)
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των υποψηφίων που κατέθεσαν δικαιολογητικά στη ΣΜΥ στην οποία εμφανίζεται η ομάδα στην οποία έχουν ενταχθεί για τις προκαταρκτικές εξετάσεις και η ημερομηνία πρώτης παρουσίασης.

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2019

Ονομαστική Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων Ακαδ. Έτους 2019-2020