Πρόσκληση Επιτυχόντων και Οδηγίες Κατάταξης Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

31 Αυγούστου 2018

Αναρτάται η πρόσκληση επιτυχόντων στη ΣΑΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, καθώς και οι οδηγίες κατάταξης.

Πατήστε στα συνημμένα αρχεία για περισσότερες πληροφορίες.

6ΦΧΙ6-Ε72.pdf

 Οδηγίες για την Κατάταξη των Πρωτοετών.pdf