Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων ιδιωτών για τις Αστυνομικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

18 Ιουνίου 2018

Δείτε εδώ το πρόγραμμα.