«Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023»

21 Απριλίου 2022

Δείτε το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), εδώ.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά όσους θα συμμετέχουν στο σύνολο των προκαταρτικών εξετάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία και όχι σε όσους έχουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική Σχολή, Αστυνομία ή Λιμενικό. Για αυτούς τους υποψηφίους που έχουν να δώσουν μόνο το αγώνισμα των αλτήρων θα βγεί άλλο πρόγραμμα.