Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για διαγωνισμό πρόσληψης πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα.

19 Απριλίου 2022

Κοινοποιείται το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για το διαγωνισμό πρόσληψης πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα. 

Δείτε το πρόγραμμα, εδώ.

Δείτε τις ομάδες, ως εξής: 1η Ομάδα , 2η Ομάδα , 3η Ομάδα