Πρόγραμμα ΠΚΕ ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2021 για τις Αστυνομικές Σχολές

26 Ιουνίου 2021

Δείτε την προκήρυξη εδώ