Ποιοι εισάγονται (ΟΝΟΜΑΤΑ) σε ΣΣΕ-ΣΜΥ-Πόσες είναι τελικά οι κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ (2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ)

5 Σεπτεμβρίου 2021

1. Στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εγκύκλιο Πρόσκλησης Επιτυχόντων Έτους 2021 εισάγονται:

α. ΣΣΕ-ΟΠΛΑ: 184 ενώ προβλεπόνταν 296 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), άρα έχουμε: 296 - 184 = 112 κενές θέσεις (Επιβεβαίωση του ιστολογίου μας - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

β. ΣΣΕ-ΣΩΜΑΤΑ: 71 ενώ προβλεπόνταν 73 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), άρα έχουμε: 73 - 71 = 2 κενές θέσεις

Δείτε την σχετική εγκύκλιο

2. Στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ):

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εγκύκλιο Πρόσκλησης Επιτυχόντων Έτους 2021 εισάγονται:

α. ΣΜΥ-ΟΠΛΑ: 192 ενώ προβλεπόνταν 198 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), άρα έχουμε: 198 - 192 = 6 κενές θέσεις

β. ΣΜΥ-ΣΩΜΑΤΑ: 65 ενώ προβλεπόνταν 67 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), άρα έχουμε: 67 - 65 = 2 κενές θέσεις

Δείτε την σχετική εγκύκλιο

Πηγή: https://www.staratalogia.gr/