Πίνακας ικανών ιδιωτών (πολιτών) υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές έτους 2018

3 Αυγούστου 2018

Δείτε εδώ τον πίνακα.