Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης

3 Ιουνίου 2021

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα τών υποψηφίων ΤΕΦΑΑ δυτικής Θεσσαλονίκης. Για να δείτε τις οδηγίες και το πρόγραμμα ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Οδηγίες

Πρόγραμμα